Rozwój infrastruktury transportowej

Na przykładzie Polski można stwierdzić, że rozwój gospodarki generuje konieczne do wdrożenia kroki, które przyczynią się do zwiększenia liczby znaczących szlaków transportowych na świecie.

Poziom rozwoju infrastruktury transportowej nadal plasuje się na niedostatecznym poziomie.

Brak odpowiedniej liczby dróg ze szczególnym uwzględnieniem autostrad, jak również stan dostępnych tras drogowych, powoduje zahamowanie rozwoju transportu nie tylko w naszym kraju.

Dlatego konieczne jest poprowadzenie dalszych odcinków znaczących tras, dzięki którym oferta firm transportowych będzie mogła uwzględniać najbardziej dogodne rozwiązania.

Takie działania konieczne są ze względu na coraz większe ilości transportów wymagających zabezpieczeń, czyli przewozu niebezpiecznych towarów, jak również przewozów wielkogabarytowych, które stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników drogi.

Nieprzystosowane do tego celu trasy, przyczyniają się do powstawania wypadków, które stanowią ten negatywny, acz częsty aspekt transportu różnych towarów.