UEFA

UEFA to Unia Europejskich Związków Piłkarskich. Powstała w 1954 roku z siedzibą w Nyon. Zrzesza pięćdziesiąt cztery państwa Europy a jej przewodniczącym jest sekretarz generalny często nazywany Czytaj dalej UEFA