Otwieramy kancelarie notarialną

Okazuje się, że samo znalezienie lokalu, jego umeblowanie, czy nawet zarejestrowanie nie wystarczą, aby pełnić powierzone funkcje. Bowiem każdy z właścicieli lokalu musi spełnić określone wymagania. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że osoby decydujące się na założenie własnej kancelarii muszą liczyć się z koniecznością zastosowania ściśle określonej nazwy, która obejmuje tylko i wyłącznie imię oraz nazwisko notariusza.

W przypadku, gdy kancelaria prowadzona jest przez więcej niż jednego notariusza, to również jej nazwa powinna posiadać wszystkie nazwiska. Warto dodać, że nazwa kancelarii musi zostać umieszczona na tablicy, która powinna być wywieszona przy wejściu do budynku, w sposób widoczny i czytelny. Oprócz tablicy informacyjnej o nazwie kancelarii notarialnej, można dodatkowo wywiesić jeszcze jedną tablice, której wymiary są nieco większe, dzięki czemu zwiększa to szansę na zauważenie kancelarii.

Niemniej jednak zawiera ona tylko i wyłącznie napis kancelaria notarialna lub notariusz. Najczęściej jest to biała tablica opatrzona niebieskimi literami, co staje się współcześnie ich charakterystycznym znakiem. Poza zewnętrznym oznakowaniem kancelarii, wymaga się, aby również wewnątrz budynku znajdowały się jasne informacje, określające przeznaczenie danych pomieszczeń, jak również godziny otwarcia kancelarii.

Wszelki inne informacje są zabronione i traktowane są jako forma reklamy, której żadnej kancelarii notarialnej nie wolno umieszczać.

www.d-7.pl