Globalny transport – bariery do pokonania

Współcześnie znaczącą rolę w systemie transportowym odgrywa jego globalny zasięg, na który składa się udział wielu państw w rozwoju gospodarki.

Odległości dzielące poszczególne kontynenty stają się barierą nie do pokonania, szczególnie w przypadku transportów towarów specjalistycznych.

Wdrażane rozwiązania, zastosowanie się do rygorystycznych przepisów, ale przede wszystkim spełnienie określonych warunków transportu to znaczące czynniki, które wpływają na możliwość odbycia transportu w ogóle.

Znaczące jest zatem i to właśnie w kontekście globalnego zasięgu spełnienie odpowiednich kryteriów, które umożliwią dostarczenie wszelkiego rodzaju towarów do miejsca docelowego.

Niemniej jednak transport globalny obejmuje w głównej mierze drogę morską oraz lotniczą, ale również, co ma miejsce w Europie, najczęściej obieranym rodzajem jest transport lądowy.

Zatem należy uznać, że światowa sieć transportu obejmuje wszystkie jego gałęzie z uwzględnieniem ich określonych funkcji.