Dokonanie czynności notarialnej – czyli jak?

Warto podkreślić, że każda dokonywana czynność notarialna wymaga odpowiedniego przygotowania, jednak zawsze polega na spotkaniu się stron w kancelarii notarialnej po uprzednim ustaleniu terminu.

Oczywiście istnieje możliwość sporządzenia, chociażby umowy sprzedaży nieruchomości poprzez porozumienie się obydwu ze stron lub za pośrednictwem prawnika.

Odpowiednio przygotowany wzór umowy dotyczącej przedmiotu aktu notarialnego należy przekazać do notariusza, co zdecydowanie skraca czas końcowego sporządzenia aktu.

W takiej sytuacji notariusz dokonuje weryfikacji wszystkich punktów umowy i jeżeli okaże się, że nic nie stoi na przeszkodzie może ona zostać włączona do sprawy.

W przeciwnym wypadku, notariusz dokona niezbędnych poprawek, a zgodny z prawem wzór umowy przekaże każdej ze stron.

Kolejnym krokiem po akceptacji umowy jest sporządzenie wzoru aktu notarialnego, który również będzie przekazany do wglądu, dzięki czemu istnieje szansa na ewentualne konsultacje z prawnikiem, czy wszystko jest zgodne z założeniami umowy.

Nie ulega, więc wątpliwości, że w przypadku zgodności i akceptacji aktu przez każdą ze stron można ustalić termin finalnego spotkania.

Podczas niego notariusz ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób ujętych aktem, sprawdzi czy wszelkie opłaty zostały dokonane, a następnie na życzenie, chociażby jednej ze stron odczyta nie tylko akt notarialny, ale również wszystkie jego załączniki.

Dopiero wtedy następuje podpisanie aktu notarialnego przez każdą ze stron, co jest jednoznaczne z zakończeniem sprawy.