Cena

Każdy z wyprodukowanych towarów czy też zaoferowanych na rynku usług powinien zostać sprzedany, aby przynosić korzyści jego dystrybutorowi. Tak, więc musi posiadać swoją cenę, czyli określoną wartość pieniężną, jaką chcemy uzyskać za zbycie praw do jego posiadania na rzecz innej osoby.

Aby zwiększać sprzedaż stosuje się wiele różnorodnych technik i strategii cenowych, których cel jest zawsze jeden a mianowicie zwiększenie ilości pieniędzy wpływających do kasy danego przedsiębiorcy. Aby biznes był opłacalny musi następować nie tylko zwrot zainwestowanego kapitału, ale także zysk wynikający z tego tytułu.

Część właścicieli, aby pozyskać rynek, wprowadzić i spozycjonować daną rzecz decyduje się na wstępne jej rozprowadzanie nawet poniżej kosztów produkcji, mając nadzieję że pozyskana w ten sposób rzesza klientów wygeneruje odpowiedni zysk, które znów wpłynie na możliwość jej podwyższenia. Ustalanie ceny jest kluczowe dla rentowności danego przedsięwzięcia.

Często właśnie ona decyduje o ilości pozyskiwanych klientów. Jednocześnie wcale nie oznacza to, że aby coś sprzedać trzeba zaoferować najniższą cenę, zawsze liczy się przecież jakość, czyli co otrzymujemy i za co płacimy.

www.lubuskiranking.pl