Dominik

UEFA

UEFA to Unia Europejskich Związków Piłkarskich. Powstała w 1954 roku z siedzibą w Nyon. Zrzesza